Kiến thức Thuế!

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Hot GirlDownloadDiscuz
Xem: 4061|Trả lời: 0

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN CHUYÊN THU BHXH, BHYT, BHTN [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Đăng lúc 2012-1-18 15:50:05 |Hiện toàn bài
Thông báo về số hiệu TK chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN của BHXH các quận, huyện, thị xã.
Thông báo về số hiệu TK chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN của BHXH các quận, huyện, thị xã.

Bảo hiểm xã hội Việt nam

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà NộiCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
            Hà Nội, ngày  11   tháng   01 năm 2012


THÔNG BÁO

Về số hiệu TK chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN

của BHXH các quận, huyện, thị xã.


                                    Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn

            Thực hiện chủ trương phân cấp trong quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN theo địa bàn quản lý tại BHXH các quận, huyện, thị xã. Để các cơ quan, đơn vị thuận tiện trong việc giao dịch và chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN về đúng tài khoản của cơ quan BHXH nơi đơn vị đang thực hiện giao giao dịch và quản lý. BHXH thành phố Hà Nội thông báo đến quý cơ quan, đơn vị trên địa bàn số hiệu tài khoản chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN của BHXH các quận, huyện, thị xã như sau:
1.BHXH quận Ba Đình:
            - Tên đơn vị hưởng: BHXH quận Ba Đình
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 1440202901025
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT CN Bắc Hà Nội
2.BHXH quận Hoàn Kiếm:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH quận Hoàn Kiếm
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 1300202901035
- Ngân hàng nơi mở tài  khoản: Ngân hàng NN&PTNT CN Thăng Long
3. BHXH quận Tây Hồ
- Tên đơn vị hưởng: BHXH quận Tây Hồ
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 1502202901045
- Ngân hàng nơi mở tài  khoản: Ngân hàng NN&PTNT quận  Hoàn Kiếm
4.BHXH quận Long Biên:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH quận Long Biên
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 1220202901055
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT quận  Long Biên
5.BHXH quận Cầu Giấy:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH quận Cầu Giấy
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 1507202901065
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT quận Cầu Giấy
6.BHXH quận Đống Đa:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH quận Đống Đa
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 1505202901075
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT quận Thanh Xuân
7.BHXH quận Hai Bà Trưng:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH quận Hai Bà Trưng
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 1500202901085
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT TP Hà Nội
8. BHXH quận Thanh Xuân:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH quận Thanh Xuân
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 1505202901095
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN& PTNT quận Thanh Xuân
9.BHXH quận Hoàng Mai:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH quận Hoàng Mai
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 1240202901105
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT quận Hoàng Mai
10.BHXH huyện Sóc Sơn:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Sóc Sơn
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 3160202901115
- Ngân hàng nơi mở tài khaorn: Ngân hàng NN&PTNT huyện Sóc Sơn
11.BHXH huyện Đông Anh:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Đông Anh
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 3140202901125
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT huyện Đông Anh
12. BHXH huyện Gia Lâm:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Gia Lâm
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 3120202901135
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT huyện Gia Lâm
13. BHXH huyện Từ Liêm:
-Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Từ Liêm
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 3100202901145
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT huyện Từ Liêm
14.BHXH huyện Thanh Trì:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Thanh Trì
            - Số hiệu tài khoản chuyên thu: 3180202901155
- Ngân hàng nơi mở tài  khoản: Ngân hàng NN& PTNT huyện Thanh Trì
15. BHXH quận Hà Đông:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH quận Hà Đông
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 2200202901165
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN& PTNT tỉnh Hà Tây
16. BHXH thị xã Sơn Tây:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH thị xã Sơn Tây
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 2203202901175
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT thị xã Sơn Tây
17. BHXH huyện Ba Vì:
            - Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Ba Vì
            - Số hiệu tài khoản chuyên thu: 2210202901185
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT huyện Ba Vì
18.BHXH huyện Phúc Thọ:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Phúc Thọ
-  Số hiệu tài khoản chuyên thu: 2212202901195
- Ngân hàng nơi mở tài  khaorn: Ngân hàng NN&PTNT huyện Phúc Thọ
19. BHXH huyện Đan Phượng:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Đan Phượng
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 2211202901205
- Ngân hàng nơi mở tài khoản:Ngân hàng NN&PTNT huyện Đan Phượng
20.BHXH huyện Hoài Đức:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Hoài Đức
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 2202202901215
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT huyện Hoài Đức
21.BHXH huyện Quốc Oai:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Quốc Oai
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 2209202901225
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT huyện Quốc Oai
22. BHXH huyện Thạch Thất:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Thạch Thất
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 2214202901235
- Ngân hàng nơi mở tài  khoản:Ngân hàng NN&PTNT huyện Thạch Thất
23.BHXH huyện Chương Mỹ:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Chương Mỹ
-  Số hiệu tài khoản chuyên thu: 2206202901245
- Ngân hàng nơi mở tài khoản:Ngân hàng NN& PTNT huyện Chương Mỹ
24. BHXH huyện Thanh Oai:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Thanh Oai
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 2204202901255
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN& PTNT huyện Thanh Oai
25. BHXH huyện Thường Tín:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Thường Tín
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 2208202901265
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT huyện Thường Tín
26.BHXH huyện Phú Xuyên:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Phú Xuyên
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 2213202901275
- Ngân hàng nơi mở tài  khoản: Ngân hàng NN&PTNT huyện Phú Xuyên
27.BHXH huyện Ứng Hòa:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Ứng Hòa
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 2207202901285
- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT huyện Ứng Hòa
28. BHXH huyện Mỹ Đức:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Mỹ Đức
            - Số hiệu tài khoản chuyên thu: 2205202901295
- Ngân hàng nơi mở tài  khoản: Ngân hàng NN&PTNT huyện Mỹ Đức
29.BHXH huyện Mê Linh:
- Tên đơn vị hưởng: BHXH huyện Mê Linh
- Số hiệu tài khoản chuyên thu: 2802202901305
- Ngân hàng nơi mở tài  khoản: Ngân hàng NN& PTNT huyện Mê Linh

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ BHXH TP(chỉ đạo);
- TrangWeb BHXHTP;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC
     Nguyễn Thị Phương Mai


BHXH TP Hà Nội -

CÔNG TY LUẬT ĐÔNG ĐÔ P. 204, Nhà A6B, KĐT Nam Trung Yên, Hà Nội Điện thoại: 046.656.4319 / 04.8587.7214 Email: luatsu@luatdongdo.com W: www.luatdongdo.com  www.luatdongdo.vn
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|KIẾN THỨC THUẾ - Liên hệ: 0915.235.339 (^_^) yahoo: trangpth_1801

GMT+8, 2014-12-19 23:49 , Xử lý trong 0.184089 giây, 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz!  X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Translate by DCV & TTYB

Lên trên